Information om föreningen

Välkommen till Beskowska Släktföreningens hemsida.
Här presenteras Beskowska släktföreningen, dess styrelse och stadgar, information om släkten med släktträd och galleri samt föreningens genomförda och kommande arrangemang.

Beskowska Släktföreningen bildades 1932 i Stockholm. Föreningen har till uppgift att verka för sammanhållning och inbördes hjälp mellan medlemmarna samt för samlande och bevarande av gemensamma släktminnen.

Släktföreningen är avsedd att omfatta alla, som enligt de officiella släktkalendrarna bär namnet Beskow eller är födda Beskow och härstammar från Ahrend Tobias Besekow. I föreningen välkomnas även avkomlingar efter dem som burit namnet Beskow och härstammar från Ahrend Tobias Besekow.

Likställda med de personer, beskrivna ovan, är de som blivit adopterade av den som bär eller burit namnet Beskow samt avkomlingar av sådana personer.

Varför vara medlem i Beskowska släktföreningen?

Föreningen bidrar med:

  • Gemenskap genom regelbundna träffar
  • Kontaktuppgifter, efter förfrågan, till medlemmarna
  • Arkiv och kunskap om släkten Beskow

Vad har styrelsen för verktyg och vilket material äger föreningen?

  • Hemsidan – Utgör en viktig länk till nya medlemmar som letar information om släkten. Styrelsen får regelbundet frågor både gällande medlemskap men också om information om släkten som kompletterar vårt material kring släkten.
  • Ett arkiv med dokument, böcker, foton och annat material sedan föreningen startades 1936. I princip allt detta material finns nu i digital form. Allt nytt material sparas också i digital form.
  • Styrelsen äger programvara och kan stötta vid intresse av vidare släktforskning. Föreningen är medlemmar i föreningen DIS – Datorstöd i Släktforskningen, som samlar många släktforskare i Sverige. Läs mer på dis.se. Det finns även ett antal regionföreningar dis.se/regionforeningar.html.