Resumé av Beskowska Släktföreningens 70-års jubileum

Bakgrund; anteckningar av Tage Blidberg

Vid släktmöte med Beskowska släkten, ”yngre grenen” den 13 maj 1931 ställdes i utsikt att en släktförening skulle bildas. I anslutning härtill får undertecknade inbjuda till bildande av en Beskows släktförening” – detta är utdrag ur en inbjudan daterad mars 1932.

Nämnda inbjudan resulterade i ett släktmöte den 21 november 1932 på Nyloftet på Skansen i Stockholm. Vid detta möte bildades Beskowska Släktföreningen varvid stadgar antogs och styrelse valdes. Sittande styrelse fastställde under 2001 att ett jubileum skulle genomföras för att hedra förenings 70-åriga levnad.

Tidpunkt: 4 maj 2002 Plats: Nyloftet, Skansen / Stockholm.
Verkställande styrelse
Ordförande Leif Beskow, Sekreterare Ulla Beskow, Kassör Henrik Ljung, Klubbmästare Catarina Beskow och Thomas Ljung , Övriga ledamöter Sigvard Beskow, Lars Beskow Torbjörn Nilsson, Göran Beskow och Tage Blidberg.

Deltagare:
Deltog gjorde 66 personer. Se Deltagarförteckning enligt ordinarie protokoll fört vid släktmöte den 4 maj 2002. Noteras att en av kvällens gäster även var med på middagen för 70 år sedan. Det var Astrid Ernberg, idag 89 år gammal. Med glimten i ögat berättade Astrid om de underbara kavaljererna som fanns på den Vårkvällen var lätt grådisig och lite kylig – men det var helt klart vår i luften. Många kom i egna bilar och efter korta promenader från parkeringsplatser och från bussar strålade man samman till Nyloftets välkomnande entré. I de vackra och smakfulla rummen på nedre botten serverades mousserande vin. De minsta barnen sökte snabbt kontakt med varandra och utforskade försiktigt de spännande lokalerna.

Mötesförhandlingar och middag avhölls på övre planet, i den lokal där vår förening en gång bildades.

Mötesförhandlingar Stämman genomfördes traditionsenligt. Gripande var som alltid tillkännagivandet om de släktingar som sedan senaste årsmötet avlidit. Ulla Beskow läste Geijers dikt ” Jag vet en hälsning mera kär…” och som förenade alla närvarandes tankar. I övrigt se Protokoll fört vid ordinarie släktmöte den 4 maj 2002.

Styrelsemöte konstituerande
Efter avslutat släktmöte samlades utsedda styrelseledamöter för att utse ordförande och övriga befattningshavare för styrelsen. Till ordförande valdes Lars Beskow.

Middagen Bordsuppsättning och uppdukning var genomförd enligt fotografi från 1932. Ordföranden hälsade välkommen, och bjöd till bords. Middagen, serverad mat se meny, intogs under glad och hjärtlig samvaro. Stor möda hade lagts ned på bordsplaceringen för att i första hand ungdomarna skulle få kontakt med jämnåriga. I vilket fall förblev sällskapet sittande i ca 3 timmar. Under middagen hade inplanerats ett antal anföranden: 

Tage Blidberg berättade om händelser och rådande förhållanden i Sverige och omvärlden under året 1932 för att ge en bild om den tidsepok under vilken föreningen instiftades – 1932 var ett händelserikt år!

Sigvard Beskow redogjorde för släktföreningarnas historia varvid framkom att Beskowiterna inte var ensamma vid denna tid att instifta en släktförening. Dock avtog denna form av släktgemenskap under ett antal decennier. Intresset för släktforskning har dock fått en renässans genom de möjligheter som erbjuds att forska via PC-baserade system.

Ulla Beskow berättade om hur det var när släktföreningen bildades samt omtalade att de närvarande efter avslutad middag skulle få en present. Presenten var framtagna fotokopior av släktmiddagen för 70 år sedan. Gåvan uppskattades mycket.

Leif Beskow, avgående ordförande, trollband auditoriet genom att berätta om sin släkt-forskning och sitt detektivarbete i och utanför landet under de gångna åren. Exempel på detta var hur Leif efter mycket letande lyckades finna den i Michael Bernhards bouppteckning omnämnda snusdosa i guld. Inte minst framgick att detta arbete var både spännande och skänkte tillfredställelse och glädje. Leif tackade för sig och sin tid som ordförande. Han lovade att vara föreningen behjälplig så långt möjligt i framtiden, och önskade släktföreningen fortsatt framgång. Leif konstaterade också att det unika inträffat att det var första gången som en son, nämligen Lars, fått förmånen att åtaga sig ett ordförandeskap som hans far, Einar Beskow tidigare innehaft.

Lars Beskow, tillträdande ordförande, påbörjade sitt värv genom att tacka för visat förtroende. Lars riktade ett varmt tack till Leif Beskow för alla hans betydelsefulla insatser. Speciellt viktigt är den stora och genomgripande revideringen av ”Släktträdet” samt att grundmaterialet för släkten / kalenderuppgifterna nu ligger PC- baserat.

Efter middagen

Det stora sällskapet återvände till nedre botten och spred sig i de olika sällskapsutrymmena. I de olika grupperingarna pågick livliga samtal. Kan förmodas att flera kontakter gjordes till glädje under kommande år. Inte minst barn och ungdomar verkade uppskatta kontakten med nya jämnåriga kamrater. Linda Beskow, gift med Hans W. Beskow underhöll med pianospel.

Övrigt

Restaurangpersonalen visade påtagligt intresse för vårt jubileum då vi genom bl.a. foton kunde visa på dåtidens lokal. Festlokalen är helt intakt sedan 1932. Inte minst imponerades de av att gäster från detta år nu deltog, och att vår släktförening var så aktiv.

Noteras att för ett alltigenom lyckat släktjubileum bidrog Catharina Beskow och Thomas Ljungs idoga arbete och förhandlande med Nyloftets företrädare. Turerna var många innan den slutliga menyn och lokalernas disposition kunde fastställas.

Epilog

En mycket trevlig och berikande festkväll som givit många ljusa minnen var till ända. I vår-nattens kyla och intensiva fågelsång vandrade Beskowiter hem efter ett allt igenom lyckat 70- årsjubileum.