Välkommen till Beskowska Släktföreningens hemsida.
Här presenteras Beskowska släktföreningen, dess styrelse och stadgar, information om släkten med släktträd och galleri samt föreningens genomförda och kommande arrangemang.

Beskowska Släktföreningen bildades 1932 i Stockholm. Föreningen har till uppgift att verka för sammanhållning och inbördes hjälp mellan medlemmarna samt för samlande och bevarande av gemensamma släktminnen.

Släktföreningen är avsedd att omfatta alla, som enligt de officiella släktkalendrarna bär namnet Beskow eller är födda Beskow och härstammar från Ahrend Tobias Besekow. I föreningen välkomnas även avkomlingar efter dem som burit namnet Beskow och härstammar från Ahrend Tobias Besekow.

Likställda med de personer, beskrivna ovan, är de som blivit adopterade av den som bär eller burit namnet Beskow samt avkomlingar av sådana personer.


Medlemskap

Är du intresserad av att bli medlem i föreningen, kontakta styrelsen med följande uppgifter:
Namn, födelsedatum, kontaktuppgifter och släktskap på e-post info@beskow.org.se

Inbetalningar till föreningen görs till bankgiro: 5428–0912.
OBS! Ange alltid namn och beskrivning i meddelandefältet vid inbetalningar.

Aktuella medlemsavgifter per år är:

Vuxen, 18 år och uppåt: 165kr
Barn, 0-9 år: Gratis
Ungdomar, 10-17 år: 80kr
Vuxna, par: 300kr
Barnfamilj: 350kr

Hedersmedlemmar och ständiga medlemmar betalar ingen avgift.

Varför vara medlem i Beskowska släktföreningen?
Föreningen bidrar med
  • Gemenskap genom regelbundna träffar
  • Kontaktuppgifter, efter förfrågan, till medlemmarna
  • Arkiv och kunskap om släkten Beskow
Vad har styrelsen för verktyg och vilket material äger föreningen?
  • Hemsidan – Utgör en viktig länk till nya medlemmar som letar information om släkten. Styrelsen får regelbundet frågor både gällande medlemskap men också om information om släkten som kompletterar vårt material kring släkten.
  • Ett arkiv med dokument, böcker, foton och annat material sedan föreningen startades 1936. I princip allt detta material finns nu i digital form. Allt nytt material sparas också i digital form.
  • Styrelsen äger programvara och kan stötta vid intresse av vidare släktforskning. Föreningen är medlemmar i föreningen DIS – Datorstöd i Släktforskningen, som samlar många släktforskare i Sverige. Läs mer på www.dis.se. Det finns även ett antal regionföreningar http://www.dis.se/regionforeningar.html.

Föreningens stadgar
Understödsfondens stadgar
Understödsfonden administreras genom släktföreningen


 

© Beskowska släktföreningen